آگهی استخدامی کمک حسابدار کریم 2016-04-06

استخدام کمک حسابدار در رباط کریم
  کمک حسابدار خانم مسلط به هلو و EXCEL و سیستم پرسنلی شهرک صنعتی نصیرآباد ( رباط کریم ) نیازمندیم. ایمیل:Ershadi@live.com تلفن:  ۰۹۱۹۱۲۳۳۵۵۴

استخدام کمک حسابدار در رباط کریم

  کمک حسابدار خانم مسلط به هلو و EXCEL و سیستم پرسنلی شهرک صنعتی نصیرآباد ( رباط کریم ) نیازمندیم. ایمیل:Ershadi@live.com تلفن:  ۰۹۱۹۱۲۳۳۵۵۴
استخدام کمک حسابدار در رباط کریم

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس