آگهی استخدامی گروه سامان شیراز 2016-07-11

استخدام گروه ساختمانی سامان بنا در شیراز
  گروه ساختمانی سامان بنا (واقع در معالی آباد) استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت حداقل مدرک تحصیلی سابقه شهر حسابدار خانم لیسانس ۲ سال سابقه در امور حسابداری شیراز تلفن: ۳۶۲۳۰۳۷۳ – ۳۶۲۴۴۷۱۵          تماس ۹ الی ۱۳  و  ۱۵:۳۰ الی ۱۸

استخدام گروه ساختمانی سامان بنا در شیراز

  گروه ساختمانی سامان بنا (واقع در معالی آباد) استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت حداقل مدرک تحصیلی سابقه شهر حسابدار خانم لیسانس ۲ سال سابقه در امور حسابداری شیراز تلفن: ۳۶۲۳۰۳۷۳ – ۳۶۲۴۴۷۱۵          تماس ۹ الی ۱۳  و  ۱۵:۳۰ الی ۱۸
استخدام گروه ساختمانی سامان بنا در شیراز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس