آگهی استخدامی گلفام گلفام سیر 2016-05-06

استخدام گلفام سیر
  به یکنفر مدیر مالی با حداقل ۶ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به  آژانس هواپیمایی با حقوق و مزایای عالی در تهران نیازمندیم. شماره تماس:۴۲۱۴۲/داخلی۱۰۱

استخدام گلفام سیر

  به یکنفر مدیر مالی با حداقل ۶ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به  آژانس هواپیمایی با حقوق و مزایای عالی در تهران نیازمندیم. شماره تماس:۴۲۱۴۲/داخلی۱۰۱
استخدام گلفام سیر

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس