آگهی استخدامی یک تولیدی کرج 2016-05-25

استخدام یک تولیدی در کمالشهر کرج
  یک تولیدی در کمالشهر البرز از تعداد نیروی آقا واحد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید: کارمند اداری با روابط عمومی بالا – جهت فروش و جواب گویی تلفن حسابدار مسلط به هلو تولیدی و مسلط به بایگانی انباردار آشنا به نرم افزار مرتبط و ناظر تولید شماره تماس: ۰۹۱۹۷۸۱۱۶۴۷

استخدام یک تولیدی در کمالشهر کرج

  یک تولیدی در کمالشهر البرز از تعداد نیروی آقا واحد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید: کارمند اداری با روابط عمومی بالا – جهت فروش و جواب گویی تلفن حسابدار مسلط به هلو تولیدی و مسلط به بایگانی انباردار آشنا به نرم افزار مرتبط و ناظر تولید شماره تماس: ۰۹۱۹۷۸۱۱۶۴۷
استخدام یک تولیدی در کمالشهر کرج

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس