آگهی استخدامی یک دارای زنجان 2016-07-09

استخدام یک خانم دارای مهارت آرایشگری در زنجان
  به یک خانم دارای مهارت آرایشگری جهت همکاری در سالن آرایشی واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۹۰۰۲ ۴۶۶ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۲۲/۴/۹۵ معتبر است)

استخدام یک خانم دارای مهارت آرایشگری در زنجان

  به یک خانم دارای مهارت آرایشگری جهت همکاری در سالن آرایشی واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۹۰۰۲ ۴۶۶ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۲۲/۴/۹۵ معتبر است)
استخدام یک خانم دارای مهارت آرایشگری در زنجان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس