آگهی استخدامی یک کارگاه تهران 2016-05-04

استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران
  یک کارگاه تولیدی در منطقه خرمدشت جاجرود به نجار و برشکار ماهر کابینت ساز در تهران نیازمند است. تماس:۰۹۱۹۱۰۰۹۸۳۹

استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران

  یک کارگاه تولیدی در منطقه خرمدشت جاجرود به نجار و برشکار ماهر کابینت ساز در تهران نیازمند است. تماس:۰۹۱۹۱۰۰۹۸۳۹
استخدام یک کارگاه تولیدی در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس