آگهی استخدامی یک کار بیرجند 2016-04-20

استخدام یک نفر شاگرد جهت کار در کارگاه mdf – بیرجند
  به  یک نفر شاگرد جهت کار در کارگاه mdf  واقع در بیرجند نیازمندیم. تلفن : ۰۹۰۳۶۸۵۰۸۹۶

استخدام یک نفر شاگرد جهت کار در کارگاه mdf – بیرجند

  به  یک نفر شاگرد جهت کار در کارگاه mdf  واقع در بیرجند نیازمندیم. تلفن : ۰۹۰۳۶۸۵۰۸۹۶
استخدام یک نفر شاگرد جهت کار در کارگاه mdf – بیرجند

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس