آگهی استخدامی ۳ شغلی بوژنه 2016-04-21

استخدام ۳ رده شغلی در گروه صنعتی بوژنه
  گروه صنعتی بوژنه در تهران استخدام می کند : ردیف عنوان شغلی ۱ مدیر بازرگانی  / مسلط به زبان انگلیسی / حداقل ۵ سال سابقه ترجیحا در زمینه صنعت شوینده / محل خدمت دفتر مزکزی تهران ۲ کارشناس بازرگانی داخلی .خارجی / حداقل ۵ سال سابقه / دارای مدرک تحصیلی لیسانس / محل خدمت […]

استخدام ۳ رده شغلی در گروه صنعتی بوژنه

  گروه صنعتی بوژنه در تهران استخدام می کند : ردیف عنوان شغلی ۱ مدیر بازرگانی  / مسلط به زبان انگلیسی / حداقل ۵ سال سابقه ترجیحا در زمینه صنعت شوینده / محل خدمت دفتر مزکزی تهران ۲ کارشناس بازرگانی داخلی .خارجی / حداقل ۵ سال سابقه / دارای مدرک تحصیلی لیسانس / محل خدمت […]
استخدام ۳ رده شغلی در گروه صنعتی بوژنه

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس