آگهی استخدامی ۶ شرکت طیور 2016-08-07

استخدام ۶ رده شغلی جهت شرکت فعال در زمینه کشتار طیور
  یک شرکت فعال در زمینه کشتار طیور به افراد مشروحه ذیل نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شرایط استان ۱ انباردار ترجیحا با سابقه کار در کشتارگاه ها فارس ۲ برقکار صنعتی ترجیحا با سابقه کار در کشتارگاه ها ۳ آبدارچی — ۴ تکنسین سیستم های گرمایشی  و سرمایشی آشنا به سیستم های آمونیاک ، […]

استخدام ۶ رده شغلی جهت شرکت فعال در زمینه کشتار طیور

  یک شرکت فعال در زمینه کشتار طیور به افراد مشروحه ذیل نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شرایط استان ۱ انباردار ترجیحا با سابقه کار در کشتارگاه ها فارس ۲ برقکار صنعتی ترجیحا با سابقه کار در کشتارگاه ها ۳ آبدارچی — ۴ تکنسین سیستم های گرمایشی  و سرمایشی آشنا به سیستم های آمونیاک ، […]
استخدام ۶ رده شغلی جهت شرکت فعال در زمینه کشتار طیور

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس