آیا احمدی‌نژاد سال 96 باز می‌گردد؟ / پیش‌بینی یک نشریه آمریکایی

آیا احمدی‌نژاد سال 96 باز می‌گردد؟ / پیش‌بینی یک نشریه آمریکایی
نشریه “فارین افرز” با اشاره به سوابق احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری اش می نویسد:” … او می گفت که غرب با پول هایش سازمان ملل …

آیا احمدی‌نژاد سال 96 باز می‌گردد؟ / پیش‌بینی یک نشریه آمریکایی

نشریه “فارین افرز” با اشاره به سوابق احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری اش می نویسد:” … او می گفت که غرب با پول هایش سازمان ملل …
آیا احمدی‌نژاد سال 96 باز می‌گردد؟ / پیش‌بینی یک نشریه آمریکایی

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس