ابلاغیه​ستادکل​نیروهای​مسلح​درباره​​کنسرت​ها

ابلاغیه​ستادکل​نیروهای​مسلح​درباره​​کنسرت​ها

سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه‌ای خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی پیرامون مسائل برخورد با ناهنجاری‌های عمومی صادر کرد.سردار جزایری در این ابلاغیه  به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود.پیش از این اخباری درباره سلب مسئولیت اداره اماکن پلیس در صدور مجوز و لغو مجاز کنسرت ها منتشر شده بود. گفته می شد که  این موضوع توسط دولت به صورت انحصاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته شده است. در مصوبه اخير دولت، نيروى انتظامى از دخالت در روند برگزارى كنسرت منع شده و فقط اجازه يافته در مورد مسائل ترافيكى اظهار نظر كند. در چند ماه اخیر دخالت های فراوان پلیس و قضائیه موجب لغو کنسرت های فراوانی در شهرهای مختلف کشور شده است.

ابلاغیه​ستادکل​نیروهای​مسلح​درباره​​کنسرت​ها

سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه‌ای خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی پیرامون مسائل برخورد با ناهنجاری‌های عمومی صادر کرد.سردار جزایری در این ابلاغیه  به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود.پیش از این اخباری درباره سلب مسئولیت اداره اماکن پلیس در صدور مجوز و لغو مجاز کنسرت ها منتشر شده بود. گفته می شد که  این موضوع توسط دولت به صورت انحصاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته شده است. در مصوبه اخير دولت، نيروى انتظامى از دخالت در روند برگزارى كنسرت منع شده و فقط اجازه يافته در مورد مسائل ترافيكى اظهار نظر كند. در چند ماه اخیر دخالت های فراوان پلیس و قضائیه موجب لغو کنسرت های فراوانی در شهرهای مختلف کشور شده است.

ابلاغیه​ستادکل​نیروهای​مسلح​درباره​​کنسرت​ها

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس