اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد/ وقتی رونالدو در آستانه پیوستن به اتلتیکو بود

اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد/ وقتی رونالدو در آستانه پیوستن به اتلتیکو بود
پسر رئیس سابق اتلتیکو مادرید می گوید فوق ستاره رئال مادرید در سن 16 سالگی می توانسته راهی اتلتیکو مادرید شود.

اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد/ وقتی رونالدو در آستانه پیوستن به اتلتیکو بود

پسر رئیس سابق اتلتیکو مادرید می گوید فوق ستاره رئال مادرید در سن 16 سالگی می توانسته راهی اتلتیکو مادرید شود.
اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد/ وقتی رونالدو در آستانه پیوستن به اتلتیکو بود

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس