احتمال بحران بدهکاران نخبه در آینده

احتمال بحران بدهکاران نخبه در آینده

افشین کلاهی گفت: در چند سال اخیر حمایت از کسب و کارهای جدید و استارتاپ‌ها از سوی دولت بیشتر شده و کمک‌هایی به اینگونه فعالیت‌ها شده است، برای همین در این بخش با رشد همراه شده‌ایم اما این رشد آن میزانی که پیش‌بینی می‌شده، نبوده است.  وی ادامه داد: یکی از دلایل این امر این است که به طور کلی فضای کسب و کار در کشور برای رشد شرکت‌ها آماده نیست و شرکت‌های دانش بنیان نیز از این قاعده جدا نیستند. از سوی دیگر بازار ما رقابتی نیست و وقتی شرکت‌ها به تولید محصول می‌رسند به دلیل نبود فضای رقابتی به رشد لازم نمی‌رسند، به همین دلیل امکان صادرات پیدا نمی‌کنند و به مرحله بلوغ نمی‌رسند. نایب رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی موانع سر راه حمایت از کسب و کارهای نوین عنوان کرد: مشکل دیگر در این زمینه این است که حمایت‌های دولتی معمولا به صورت وام و تسهیلات است، برای همین این خطر وجود دارد که در چند سال آینده با بحران بدهکاران نخبه مواجه شویم.   کلاهی اضافه کرد: در دنیا معمولا سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری نوین توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بزرگ‌ انجام می‌شود و نرخ فعالیت شرکت‌های استارتاپ اینگونه است که از هر 10 شرکت فقط دو یا سه مورد به نتیجه می‌رسند و بقیه محکوم به شکست هستند. در کشور‌های دیگر به دلیل اینکه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند همان دو یا سه شرکتی که به موفقیت می‌رسند کافی است و شرکت‌ها متضرر نمی‌شوند اما در ایران چون حمایت‌ها و تامین سرمایه با وام  و تسهیلات انجام می‌شود از هر 10 شرکت استارتاپ هفت یا هشت شرکت بدهکار می‌شوند. وی با بیان اینکه قوانین مناسبی در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان وجود ندارد، گفت: قوانین ورشکستگی خوبی نداریم، به همین دلیل یک کار آفرین ورشکسته با یک کلاه بردار در قوانین ما یکی هستند و نخبگان ما را با مشکل روبرو می‌کند، در حالی که در خارج از کشور قوانین اینگونه نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره حمایت شرکت‌های خصوصی از استارتاپ‌ها تصریح کرد: بخش خصوصی ما هم خیلی به ریسک نیستند. چند شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر در ایران شکل گرفته‌اند و شروع به کار کردند اما به طور کلی بخش خصوصی ما خیلی ریسک پذیر نیست و بیشتر بانک‌ها حمایت کرده‌اند. ‌ کلاهی با اشاره به جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در دنیا تصریح کرد: در دنیا طبق آمار سال 2016 در لیست 10 شرکت بزرگ دنیا پنج شرکت در حوزه IT هستند. شرکت‌هایی که چند سال پیش ورودشان به این لیست باعث تعجب بود اکنون به این لیست راه یافته‌اند. امروز یک شرکت IT سه برابر  یک شرکت نفتی ارزش گذاری می‌شود و به عنوان مثال  ارزش شرکت اپل بالای 500 میلیارد دلار است. نایب رییس کمیسیون کسب و کار های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران افزود: در ایران این دید نسبت به مدل‌های جدید کسب و کارهای وجود نداشته است و هنوز همان شرکت‌های سنتی و قدیمی با کارکردهای سنتی قدرتمند هستند و گرایشی هم برای رفتن به سوی  به شرکت‌های صاحب تکنولوژی و دانش بنیان ندارند. کلاهی با بیان اینکه اتاق بازرگانی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را دنبا می‌کند، گفت: سعی می‌کنیم در اتاق بازرگانی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان واستارتاپ‌ها تبلیغ کنیم و امیدواریم حرکتی انجام دهیم که سرمایه‌گذاران ایرانی اهمیت این موضوع را درک کنند و متوجه شوند که این به نفع خودشان است که در این عرصه سرمایه‌گذاری کنند.

احتمال بحران بدهکاران نخبه در آینده

افشین کلاهی گفت: در چند سال اخیر حمایت از کسب و کارهای جدید و استارتاپ‌ها از سوی دولت بیشتر شده و کمک‌هایی به اینگونه فعالیت‌ها شده است، برای همین در این بخش با رشد همراه شده‌ایم اما این رشد آن میزانی که پیش‌بینی می‌شده، نبوده است.  وی ادامه داد: یکی از دلایل این امر این است که به طور کلی فضای کسب و کار در کشور برای رشد شرکت‌ها آماده نیست و شرکت‌های دانش بنیان نیز از این قاعده جدا نیستند. از سوی دیگر بازار ما رقابتی نیست و وقتی شرکت‌ها به تولید محصول می‌رسند به دلیل نبود فضای رقابتی به رشد لازم نمی‌رسند، به همین دلیل امکان صادرات پیدا نمی‌کنند و به مرحله بلوغ نمی‌رسند. نایب رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی موانع سر راه حمایت از کسب و کارهای نوین عنوان کرد: مشکل دیگر در این زمینه این است که حمایت‌های دولتی معمولا به صورت وام و تسهیلات است، برای همین این خطر وجود دارد که در چند سال آینده با بحران بدهکاران نخبه مواجه شویم.   کلاهی اضافه کرد: در دنیا معمولا سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری نوین توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بزرگ‌ انجام می‌شود و نرخ فعالیت شرکت‌های استارتاپ اینگونه است که از هر 10 شرکت فقط دو یا سه مورد به نتیجه می‌رسند و بقیه محکوم به شکست هستند. در کشور‌های دیگر به دلیل اینکه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند همان دو یا سه شرکتی که به موفقیت می‌رسند کافی است و شرکت‌ها متضرر نمی‌شوند اما در ایران چون حمایت‌ها و تامین سرمایه با وام  و تسهیلات انجام می‌شود از هر 10 شرکت استارتاپ هفت یا هشت شرکت بدهکار می‌شوند. وی با بیان اینکه قوانین مناسبی در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان وجود ندارد، گفت: قوانین ورشکستگی خوبی نداریم، به همین دلیل یک کار آفرین ورشکسته با یک کلاه بردار در قوانین ما یکی هستند و نخبگان ما را با مشکل روبرو می‌کند، در حالی که در خارج از کشور قوانین اینگونه نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره حمایت شرکت‌های خصوصی از استارتاپ‌ها تصریح کرد: بخش خصوصی ما هم خیلی به ریسک نیستند. چند شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر در ایران شکل گرفته‌اند و شروع به کار کردند اما به طور کلی بخش خصوصی ما خیلی ریسک پذیر نیست و بیشتر بانک‌ها حمایت کرده‌اند. ‌ کلاهی با اشاره به جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در دنیا تصریح کرد: در دنیا طبق آمار سال 2016 در لیست 10 شرکت بزرگ دنیا پنج شرکت در حوزه IT هستند. شرکت‌هایی که چند سال پیش ورودشان به این لیست باعث تعجب بود اکنون به این لیست راه یافته‌اند. امروز یک شرکت IT سه برابر  یک شرکت نفتی ارزش گذاری می‌شود و به عنوان مثال  ارزش شرکت اپل بالای 500 میلیارد دلار است. نایب رییس کمیسیون کسب و کار های نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران افزود: در ایران این دید نسبت به مدل‌های جدید کسب و کارهای وجود نداشته است و هنوز همان شرکت‌های سنتی و قدیمی با کارکردهای سنتی قدرتمند هستند و گرایشی هم برای رفتن به سوی  به شرکت‌های صاحب تکنولوژی و دانش بنیان ندارند. کلاهی با بیان اینکه اتاق بازرگانی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را دنبا می‌کند، گفت: سعی می‌کنیم در اتاق بازرگانی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان واستارتاپ‌ها تبلیغ کنیم و امیدواریم حرکتی انجام دهیم که سرمایه‌گذاران ایرانی اهمیت این موضوع را درک کنند و متوجه شوند که این به نفع خودشان است که در این عرصه سرمایه‌گذاری کنند.

احتمال بحران بدهکاران نخبه در آینده

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس