احتمال تواق ارزی ایران و روسیه

احتمال تواق ارزی ایران و روسیه
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت که ساز و کار انجام معاملات با ارزهای ملی به طرف روسی ارائه شده است.

احتمال تواق ارزی ایران و روسیه

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت که ساز و کار انجام معاملات با ارزهای ملی به طرف روسی ارائه شده است.
احتمال تواق ارزی ایران و روسیه

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس