احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن

احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن
طرفداران فوتبال ممکن است با تاخیر بیشتری شاهد جدال مجدد مورینیو و گواردیولا در مستطیل سبز باشند.

احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن

طرفداران فوتبال ممکن است با تاخیر بیشتری شاهد جدال مجدد مورینیو و گواردیولا در مستطیل سبز باشند.
احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس