احتیاط خودروسازان در افزایش قیمت

احتیاط خودروسازان در افزایش قیمت
قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی دوشنبه گذشته رسما از سوی شورای رقابت اعلام شد که به نظر می‌رسد خودروسازان هنوز تصمیم قطعی در مورد اعمال این قیمت‌ها نگرفته و جانب احتیاط را لحاظ کرده‌اند.

احتیاط خودروسازان در افزایش قیمت

قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی دوشنبه گذشته رسما از سوی شورای رقابت اعلام شد که به نظر می‌رسد خودروسازان هنوز تصمیم قطعی در مورد اعمال این قیمت‌ها نگرفته و جانب احتیاط را لحاظ کرده‌اند.
احتیاط خودروسازان در افزایش قیمت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس