احضار یکی از مدیران سابق پرسپولیس به دادسرا

احضار یکی از مدیران سابق پرسپولیس به دادسرا
ایسنا نوشت: مدیر‌عامل سابق باشگاه پر‌سپولیس به دادسرا احضار شده است.

احضار یکی از مدیران سابق پرسپولیس به دادسرا

ایسنا نوشت: مدیر‌عامل سابق باشگاه پر‌سپولیس به دادسرا احضار شده است.
احضار یکی از مدیران سابق پرسپولیس به دادسرا

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس