اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵
امضای تفاهمنامه ۲ میلیاردی ایران و اتریش/ تدابیر هلال احمر در روز طبیعت/ تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا و اعتصاب رفتگران در آفریقا از جمله عناوین اخبار ۲۰ در ۱۲ فروردین ۹۵ است.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

امضای تفاهمنامه ۲ میلیاردی ایران و اتریش/ تدابیر هلال احمر در روز طبیعت/ تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا و اعتصاب رفتگران در آفریقا از جمله عناوین اخبار ۲۰ در ۱۲ فروردین ۹۵ است.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس