اختلاف 2 ميليارد دلاری ايران با هند

اختلاف 2 ميليارد دلاری ايران با هند
ايران و هندوستان در زمينه ميزان بدهي نفتي اين كشور به ايران حدود 2 ميليارد دلار اختلاف نظر دارند. اين خبري است كه روزنامه انگليسي …

اختلاف 2 ميليارد دلاری ايران با هند

ايران و هندوستان در زمينه ميزان بدهي نفتي اين كشور به ايران حدود 2 ميليارد دلار اختلاف نظر دارند. اين خبري است كه روزنامه انگليسي …
اختلاف 2 ميليارد دلاری ايران با هند

لایسنس نود 32 ورژن 7

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس