اخراجی‌های فهرست یارانه

اخراجی‌های فهرست یارانه
سرانجام بررسی لایحه بودجه ٩٥ بعد از ٨ روز و ١١ نشست علنی مجلس به پایان رسید و لایحه مصوب برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان ارسال شد.

اخراجی‌های فهرست یارانه

سرانجام بررسی لایحه بودجه ٩٥ بعد از ٨ روز و ١١ نشست علنی مجلس به پایان رسید و لایحه مصوب برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان ارسال شد.
اخراجی‌های فهرست یارانه

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس