ادعاهای بی‌اساس سفیر پیشین آمریکا ضد ایران و نوری المالکی

ادعاهای بی‌اساس سفیر پیشین آمریکا ضد ایران و نوری المالکی

سفیر سال‌های 2010 تا 2012 آمریکا در عراق با تکرار ادعاهای مقامات واشنگتن درباره دخالت ایران در امور عراق، اظهاراتی علیه نوری المالکی نخست‌وزیر سابق این کشور مطرح کرد.

ادعاهای بی‌اساس سفیر پیشین آمریکا ضد ایران و نوری المالکی

(image)

سفیر سال‌های 2010 تا 2012 آمریکا در عراق با تکرار ادعاهای مقامات واشنگتن درباره دخالت ایران در امور عراق، اظهاراتی علیه نوری المالکی نخست‌وزیر سابق این کشور مطرح کرد.

ادعاهای بی‌اساس سفیر پیشین آمریکا ضد ایران و نوری المالکی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس