ادعای رسانه های انگلیسی:/ آلارادایس فردا سرمربی انگلیس می‌شود

ادعای رسانه های انگلیسی:/ آلارادایس فردا سرمربی انگلیس می‌شود
رسانه های انگلیس اعلام کردند که سم آلاردایس، سرمربی ساندرلند، تا 24 ساعت آینده هدایت تیم ملی انگلیس را برعهده خواهد گرفت.

ادعای رسانه های انگلیسی:/ آلارادایس فردا سرمربی انگلیس می‌شود

رسانه های انگلیس اعلام کردند که سم آلاردایس، سرمربی ساندرلند، تا 24 ساعت آینده هدایت تیم ملی انگلیس را برعهده خواهد گرفت.
ادعای رسانه های انگلیسی:/ آلارادایس فردا سرمربی انگلیس می‌شود

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس