ادعای موندودپورتیوو/ والنسیا، مقصد احتمالی هافبک جوان بارسا

ادعای موندودپورتیوو/ والنسیا، مقصد احتمالی هافبک جوان بارسا
سرجی سامپر که از سوسیداد و والنسیا پیشنهاد دارد احتمالا راهی والنسیا خواهد شد.

ادعای موندودپورتیوو/ والنسیا، مقصد احتمالی هافبک جوان بارسا

سرجی سامپر که از سوسیداد و والنسیا پیشنهاد دارد احتمالا راهی والنسیا خواهد شد.
ادعای موندودپورتیوو/ والنسیا، مقصد احتمالی هافبک جوان بارسا

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس