ادعای موندودپورتیوو/ کورتوا، گزینه جانشینی تراشتگن در بارسلونا

ادعای موندودپورتیوو/ کورتوا، گزینه جانشینی تراشتگن در بارسلونا
تیبو کورتوا، به گزینه جانشینی مارک آندره تراشتگنف دروازه بان المانی و جدایی طلب بارسا تبدیل شده است.

ادعای موندودپورتیوو/ کورتوا، گزینه جانشینی تراشتگن در بارسلونا

تیبو کورتوا، به گزینه جانشینی مارک آندره تراشتگنف دروازه بان المانی و جدایی طلب بارسا تبدیل شده است.
ادعای موندودپورتیوو/ کورتوا، گزینه جانشینی تراشتگن در بارسلونا

فروش بک لینک

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس