اذعان سازمان هواپیمایی به تداوم فروش بلیت چارتری

اذعان سازمان هواپیمایی به تداوم فروش بلیت چارتری
با گذشت حدود دو ماه از تعطیلات نوروز سال 95، شورای عالی هواپیمایی کشور نخستین جلسه خود در سال جاری را برگزار کرد، جلسه ای که به …

اذعان سازمان هواپیمایی به تداوم فروش بلیت چارتری

با گذشت حدود دو ماه از تعطیلات نوروز سال 95، شورای عالی هواپیمایی کشور نخستین جلسه خود در سال جاری را برگزار کرد، جلسه ای که به …
اذعان سازمان هواپیمایی به تداوم فروش بلیت چارتری

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس