ارتقای رتبه کشور در فضای کسب و کار

ارتقای رتبه کشور در فضای کسب و کار
سیاست‌های کلی مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه ششم توسعه در دویست و چهلمین جلسه کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقای رتبه کشور در فضای کسب و کار

سیاست‌های کلی مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه ششم توسعه در دویست و چهلمین جلسه کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
ارتقای رتبه کشور در فضای کسب و کار

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس