ارزش‌گذاری والنسیا برای مصطفی

ارزش‌گذاری والنسیا برای مصطفی
باشگاه والنسیا تاکید که شکردان مصطفی، مدافع جوان و 25 ساله تیمش را با مبلغی کمتر از 20 میلیون یورو نخواهد فروخت.

ارزش‌گذاری والنسیا برای مصطفی

باشگاه والنسیا تاکید که شکردان مصطفی، مدافع جوان و 25 ساله تیمش را با مبلغی کمتر از 20 میلیون یورو نخواهد فروخت.
ارزش‌گذاری والنسیا برای مصطفی

خبر فرهنگیان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس