ارزش بازار خودروی ایران

ارزش بازار خودروی ایران
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ظرفیت سالانه فروش خودروهای داخلی و وارداتی در بازار ایران در شرایط مطلوب بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.

ارزش بازار خودروی ایران

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ظرفیت سالانه فروش خودروهای داخلی و وارداتی در بازار ایران در شرایط مطلوب بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
ارزش بازار خودروی ایران

اتوبیوگرافی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس