ارز تک نرخی می شود

ارز تک نرخی می شود
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده کردن شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک‌نرخی کردن ارز نداریم.

ارز تک نرخی می شود

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده کردن شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک‌نرخی کردن ارز نداریم.
ارز تک نرخی می شود

بک لینک قوی

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس