از حضورم در هیات مدیره خبر نداشتم/ پورحیدری: دوست دارم کنار تیم باشم

از حضورم در هیات مدیره خبر نداشتم/ پورحیدری: دوست دارم کنار تیم باشم
عضو جدید هیات مدیره استقلال مدعی است که حضور او در این پست نمی تواند خللی در سرپرستی اش در تیم علیرضا منصوریان ایجاد کند.

از حضورم در هیات مدیره خبر نداشتم/ پورحیدری: دوست دارم کنار تیم باشم

عضو جدید هیات مدیره استقلال مدعی است که حضور او در این پست نمی تواند خللی در سرپرستی اش در تیم علیرضا منصوریان ایجاد کند.
از حضورم در هیات مدیره خبر نداشتم/ پورحیدری: دوست دارم کنار تیم باشم

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس