از زمان احمدی‌نژاد همه چیز بهم ریخت

از زمان احمدی‌نژاد همه چیز بهم ریخت

وزیر اطلاعات رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه این آشوب‌گران همان هستند که 8 سال روی کار بودند، خاط نشان کرد: متاسفانه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشتباه بود و باعث بروز این اتفاق ها شد. وی با اشاره به اینکه آنان حرف رهبری را زیر پا گذاشتند گفت: هرچه مقام معظم رهبری بگوید درست است، کشور را که نمی‌توان با اینگونه آشوب‌ها و جنگ اداره کرد. باید تعامل داشته باشیم.همچنین منصور حقیقت پور نماینده مجلس نهم و مسئول پرونده حمله به لاریجانی در قم گفت: ماهیت این افراد و خودسرها مشخص شده است، این‌ها از همان روزی که در قم به علی لاریجانی حمله کردند شناسایی و احضار شدند.  وی ادامه داد : این اغتشاشگران خود را صاحب نظر تر از مقام معظم رهبری می‌دانند و به سخنان ایشان توجه نمی‌کنند. حقیقت‌پور نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم با بیان اینکه این افراد خود را از رهبر انقلاب دلسوزتر می‌دانند خاطرنشان کرد: این افراد ماهیت‌‌شان مشخص است ؛ اما نمی‌توانیم در اینجا اسامی آنها را اعلام کنیم. باید با آنها برخورد شود.

از زمان احمدی‌نژاد همه چیز بهم ریخت

وزیر اطلاعات رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه این آشوب‌گران همان هستند که 8 سال روی کار بودند، خاط نشان کرد: متاسفانه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشتباه بود و باعث بروز این اتفاق ها شد. وی با اشاره به اینکه آنان حرف رهبری را زیر پا گذاشتند گفت: هرچه مقام معظم رهبری بگوید درست است، کشور را که نمی‌توان با اینگونه آشوب‌ها و جنگ اداره کرد. باید تعامل داشته باشیم.همچنین منصور حقیقت پور نماینده مجلس نهم و مسئول پرونده حمله به لاریجانی در قم گفت: ماهیت این افراد و خودسرها مشخص شده است، این‌ها از همان روزی که در قم به علی لاریجانی حمله کردند شناسایی و احضار شدند.  وی ادامه داد : این اغتشاشگران خود را صاحب نظر تر از مقام معظم رهبری می‌دانند و به سخنان ایشان توجه نمی‌کنند. حقیقت‌پور نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم با بیان اینکه این افراد خود را از رهبر انقلاب دلسوزتر می‌دانند خاطرنشان کرد: این افراد ماهیت‌‌شان مشخص است ؛ اما نمی‌توانیم در اینجا اسامی آنها را اعلام کنیم. باید با آنها برخورد شود.

از زمان احمدی‌نژاد همه چیز بهم ریخت

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس