از عملکردم راضی هستم/ مرادی: تا 25کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم

از عملکردم راضی هستم/ مرادی: تا 25کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم
دونده المپیکی ماراتن کشورمان گفت: تا 25 کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم و از عملکردم راضی هستم.

از عملکردم راضی هستم/ مرادی: تا 25کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم

دونده المپیکی ماراتن کشورمان گفت: تا 25 کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم و از عملکردم راضی هستم.
از عملکردم راضی هستم/ مرادی: تا 25کیلومتر با نفرات برتر پایاپای دویدم

پایگاه خبری مبارز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس