از ناکامی صدرنشینان تا صعود گلر ملی پوش/ ارزشمندترین دروازه بان های لیگ برتر

از ناکامی صدرنشینان تا صعود گلر ملی پوش/ ارزشمندترین دروازه بان های لیگ برتر
دو دروازه بان حاضر در صدر بهترین ها در بازی های این هفته نتوانستند دروازه خود را بسته نگه دارند، در این میان 5 دروازه بان موفق شدند در بازی های هفته بیست و چهارم کلین شیت کنند.

از ناکامی صدرنشینان تا صعود گلر ملی پوش/ ارزشمندترین دروازه بان های لیگ برتر

دو دروازه بان حاضر در صدر بهترین ها در بازی های این هفته نتوانستند دروازه خود را بسته نگه دارند، در این میان 5 دروازه بان موفق شدند در بازی های هفته بیست و چهارم کلین شیت کنند.
از ناکامی صدرنشینان تا صعود گلر ملی پوش/ ارزشمندترین دروازه بان های لیگ برتر

بک لینک رنک 5

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس