استارت منصوریان با یک لشکر غایب/ گزارش تمرین استقلال

استارت منصوریان با یک لشکر غایب/ گزارش تمرین استقلال
اولین تمرین تیم فوتبال استقلال برای فصل جدید از ساعت 17:45 در کمپ ناصر حجازی آغاز شد.

استارت منصوریان با یک لشکر غایب/ گزارش تمرین استقلال

اولین تمرین تیم فوتبال استقلال برای فصل جدید از ساعت 17:45 در کمپ ناصر حجازی آغاز شد.
استارت منصوریان با یک لشکر غایب/ گزارش تمرین استقلال

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس