استقبال کی‌روش از باقری در تمرین تیم ‌ملی

استقبال کی‌روش از باقری در تمرین تیم ‌ملی

در آغاز پنجمین جلسه تمرینی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران کریم باقری به همراه افشین پیروانی در این جلسه تمرینی حاضر شد و پس از گذشت چند دقیقه کارلوس کی‌روش به سمت این پیشکسوت ایران آمد و به خوش و بش پرداخت.کی‌روش و باقری در حدود پنج دقیقه با هم صحبت کردند.حمید مطهری، دستیار مجید جلالی از دیگر مهمانان تمرین امروز (جمعه) بود.

استقبال کی‌روش از باقری در تمرین تیم ‌ملی

در آغاز پنجمین جلسه تمرینی تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل ایران کریم باقری به همراه افشین پیروانی در این جلسه تمرینی حاضر شد و پس از گذشت چند دقیقه کارلوس کی‌روش به سمت این پیشکسوت ایران آمد و به خوش و بش پرداخت.کی‌روش و باقری در حدود پنج دقیقه با هم صحبت کردند.حمید مطهری، دستیار مجید جلالی از دیگر مهمانان تمرین امروز (جمعه) بود.

استقبال کی‌روش از باقری در تمرین تیم ‌ملی

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس