استقلال گل 100 را به قهرمان میزند؟

استقلال گل 100 را به قهرمان میزند؟
استقلال خوزستان با دریافت 2 گل در بازیهای هفته اول لیگ برتر تعداد گل های خورده اش در 4 دوره حضور در لیگ برتر را به 99 رساند.

استقلال گل 100 را به قهرمان میزند؟

استقلال خوزستان با دریافت 2 گل در بازیهای هفته اول لیگ برتر تعداد گل های خورده اش در 4 دوره حضور در لیگ برتر را به 99 رساند.
استقلال گل 100 را به قهرمان میزند؟

آلرژی و تغذیه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس