اسپانیا با گل یک بارسایی چک را برد

اسپانیا با گل یک بارسایی چک را برد
تیم ملی فوتبال اسپانیا با گل جرارد پیکه توانست جمهوری چک را شکست دهد.

اسپانیا با گل یک بارسایی چک را برد

تیم ملی فوتبال اسپانیا با گل جرارد پیکه توانست جمهوری چک را شکست دهد.
اسپانیا با گل یک بارسایی چک را برد

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس