اصولگرایان دغدغه توسعه سیاسی ندارند

اصولگرایان دغدغه توسعه سیاسی ندارند

صادق زیباکلام بر لزوم رای به لیست امید در دور دوم تاکید کرد: آن را مقدمه ایجاد تغییرات در زیرساخت توسعه سیاسی کشور دانست و با اشاره به اهمیت رای به لیست امید در دور دوم و تکمیل پروژه‌ای که از تهران آغاز شده است، گفت: حدود ۶۸ کرسی باقیمانده است؛ باید تلاش کنیم تا جایی که ممکن است تعداد بیشتری از این کرسی‌ها به اصلاح‌طلبان اختصاص پیدا کند. اگر بتوانیم حداقل دو سوم این کرسی‌ها را از آن لیست امید بکنیم این به سنگین‌تر شدن وزنه اصلاح‌طلبان در مجلس دهم خواهد انجامید.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: ۶۸ کرسی از بین کرسی‌های مجلس تعداد کمی نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد، بنابراین مهم است که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در راه دستیابی به این موفقیت نهایت تلاش خود را بکند و روز جمعه پای صندوق‌ها حاضر شوند تا بتوانیم تعداد کرسی‌های بیبشتری را نصیب طیف اصلاح‌طلب کنیم.این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص سخت‌تر بودن بسیج سیاسی افراد در شهرستان‌ها و روستاهای کوچک به واسطه گرایش آنها به قوم‌محوری و خویشاوندی تصریح کرد: بنده خودم در یک دو جین شهرستانی که سفر داشته‌ام و در حمایت نامزدهای لیست امید در استان‌ها و مراکز حوزه‌های انتخابیه مختلف سخنرانی کرده‌ام و از نزدیک با این مناطق در تماس بوده‌ام. حقیقت هم این است که در خیلی از این مراکز مهمتر اینکه چه کسی گرایش‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی دارد، بحث رقابت‌های قومی و طایفه‌ای مطرح است.او افزود: چنین رویکردهای نشانه ضعف جامعه مدنی و ضعف توسعه سیاسی در کشور است که در خیلی از حوزه بیش از اینکه جهت گیری کلی نامزدها مهم باشد؛ این مسئله مهم است که کدام نامزد به کدام قوم و طایفه تعلق دارد. به هر حال نمی‌توان از این مسئله صرف‌نظر کرد و این بخشی از واقعیت سیاسی جامعه ماست.زیباکلام در ادامه به سختی کار سیاسی در استان‌ها با توجه به مشکلات موجود اشاره و تصریح کرد: دوستان اصلاح‌طلب به سختی در استان‌ها موفق شدند از یکی از کاندیداها حمایت کنند چرا که تصمیم آنها با مخالفت نامزدهای دیگر مواجه می‌شد و این کار را برای اصلاح‌طلبان استان‌ها سخت می‌کرد، اما به هر حال خرد جمعی به یک تصمیمی دست پیدا کرده و در حال حاضر به یک لیست دست پیدا کرده‌اند.زیباکلام با اشاره به موضوع عدم توفیق اصولگرایان در انتشار لیست در شهرستان‌ها برای دور دوم گفت: به نظر می‌رسد اصولگرایان در ۷ اسفند چه در تهران و خیلی از حوزه‌های دیگر انتخاباتی شکست خوردند و این مسئله باعث شد آنها عملا سرخورده شوند و این سرخوردگی باعث شده اصراری بر تبلیغ و حضور در حوزه‌های مختلف نداشته باشند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: دلیل دوم این است که در دور دوم انتخابات خیلی از حوزه‌ها حول محور طایفگی و قوم‌مداری است؛ از این رو سبب عدم فعالیت اصولگرایان در استان‌ها شده است. او ادامه داد: البته اصولگرایان در حوزه‌های دور دوم تنها به پیروزی فکر می‌کنند و اینکه کسی که به تفکر آنها نزدیک‌تر است به مجلس راه پیدا کند. از این رو دغدغه توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی را ندارند.استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه ادعای مطرح شده از سوی آقای موحدی کرمانی و حداد عادل بر پایه هیچ مستندی نیست، خاطرنشان کرد: این ادعا بر پایه هیچ شواهد و قراینی نیست؛ هیچ کدام اینها نگفتند بر اساس چه داده‌ای چنین ادعایی کرده‌اند؛ یا بگویند در فلان جا فلان استاندار، فلان بخشدار، فلان مسئول دولتی چنین تخلفی را مرکب شده است که حمل بر دخالت در انتخابات شده است.زیباکلام اظهار داشت: این افراد اتهامات را به طور کلی و بدون هیچ مستندی مطرح کرده‌اند، بنابراین فکر می‌کنم هیچکس این حرف‌ها راجدی نگرفته و مردم نیز آن را به حساب تبلیغات انتخاباتی می‌گذارند. او افزود: این افراد برای جبران شکستشان در دور اول، به خاطر تبلیغات انتخاباتی و برای انتقام گرفتن از دولت چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. به عقیده من اصولگرایان به جای طرح این اتهامات باید بنشینند و کلاه خودشان را قاضی کنند در خلوت و از خودشان بپرسند چرا مردم در هفت اسفند به آنها اقبالی نشان ندادند.زیباکلام اظهار داشت: اینها به جای ارزیابی شرایط و پیدا کردن ریشه‌های شکستشان به دنبال پیدا کردن دلایلی؛ نظیر اینکه «مردم این لیست اصلا‌ح‌طلبان را نمی‌شناختند و بعدا متوجه اشتباه‌شان خواهند شد» یا اینکه «دولت در انتخابات دخالت کرده است»، بوده‌اند. این افراد به جای یک ارزیابی و تجزیه تحلیل عملکردشان در دیک دهه گذشته‌شان و پیدا کردن ریشه‌های اینکه چرا مردم به ویژه اقشار و لایه‌های تحصیلکرده و جوان جامعه به آنها اقبالی نشان نداده‌اند و نسبت به آنها بی‌اعتماد شده‌اند، دست به دامن چنین اتهاماتی شده‌اندزیبا کلام با اشاره به اظهار نظر برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه رای اصلاح‌طلبان در تهران جزیی بوده است، گفت: اینها به جای بررسی چرایی این اتفاق برای خودشان واکنش‌های این چنینی می‌دهند که در حقیقت هیچ کمکی به ارزیابی درست خودشان هم نخواهد کرد.

اصولگرایان دغدغه توسعه سیاسی ندارند

صادق زیباکلام بر لزوم رای به لیست امید در دور دوم تاکید کرد: آن را مقدمه ایجاد تغییرات در زیرساخت توسعه سیاسی کشور دانست و با اشاره به اهمیت رای به لیست امید در دور دوم و تکمیل پروژه‌ای که از تهران آغاز شده است، گفت: حدود ۶۸ کرسی باقیمانده است؛ باید تلاش کنیم تا جایی که ممکن است تعداد بیشتری از این کرسی‌ها به اصلاح‌طلبان اختصاص پیدا کند. اگر بتوانیم حداقل دو سوم این کرسی‌ها را از آن لیست امید بکنیم این به سنگین‌تر شدن وزنه اصلاح‌طلبان در مجلس دهم خواهد انجامید.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: ۶۸ کرسی از بین کرسی‌های مجلس تعداد کمی نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد، بنابراین مهم است که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در راه دستیابی به این موفقیت نهایت تلاش خود را بکند و روز جمعه پای صندوق‌ها حاضر شوند تا بتوانیم تعداد کرسی‌های بیبشتری را نصیب طیف اصلاح‌طلب کنیم.این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص سخت‌تر بودن بسیج سیاسی افراد در شهرستان‌ها و روستاهای کوچک به واسطه گرایش آنها به قوم‌محوری و خویشاوندی تصریح کرد: بنده خودم در یک دو جین شهرستانی که سفر داشته‌ام و در حمایت نامزدهای لیست امید در استان‌ها و مراکز حوزه‌های انتخابیه مختلف سخنرانی کرده‌ام و از نزدیک با این مناطق در تماس بوده‌ام. حقیقت هم این است که در خیلی از این مراکز مهمتر اینکه چه کسی گرایش‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی دارد، بحث رقابت‌های قومی و طایفه‌ای مطرح است.او افزود: چنین رویکردهای نشانه ضعف جامعه مدنی و ضعف توسعه سیاسی در کشور است که در خیلی از حوزه بیش از اینکه جهت گیری کلی نامزدها مهم باشد؛ این مسئله مهم است که کدام نامزد به کدام قوم و طایفه تعلق دارد. به هر حال نمی‌توان از این مسئله صرف‌نظر کرد و این بخشی از واقعیت سیاسی جامعه ماست.زیباکلام در ادامه به سختی کار سیاسی در استان‌ها با توجه به مشکلات موجود اشاره و تصریح کرد: دوستان اصلاح‌طلب به سختی در استان‌ها موفق شدند از یکی از کاندیداها حمایت کنند چرا که تصمیم آنها با مخالفت نامزدهای دیگر مواجه می‌شد و این کار را برای اصلاح‌طلبان استان‌ها سخت می‌کرد، اما به هر حال خرد جمعی به یک تصمیمی دست پیدا کرده و در حال حاضر به یک لیست دست پیدا کرده‌اند.زیباکلام با اشاره به موضوع عدم توفیق اصولگرایان در انتشار لیست در شهرستان‌ها برای دور دوم گفت: به نظر می‌رسد اصولگرایان در ۷ اسفند چه در تهران و خیلی از حوزه‌های دیگر انتخاباتی شکست خوردند و این مسئله باعث شد آنها عملا سرخورده شوند و این سرخوردگی باعث شده اصراری بر تبلیغ و حضور در حوزه‌های مختلف نداشته باشند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: دلیل دوم این است که در دور دوم انتخابات خیلی از حوزه‌ها حول محور طایفگی و قوم‌مداری است؛ از این رو سبب عدم فعالیت اصولگرایان در استان‌ها شده است. او ادامه داد: البته اصولگرایان در حوزه‌های دور دوم تنها به پیروزی فکر می‌کنند و اینکه کسی که به تفکر آنها نزدیک‌تر است به مجلس راه پیدا کند. از این رو دغدغه توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی را ندارند.استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه ادعای مطرح شده از سوی آقای موحدی کرمانی و حداد عادل بر پایه هیچ مستندی نیست، خاطرنشان کرد: این ادعا بر پایه هیچ شواهد و قراینی نیست؛ هیچ کدام اینها نگفتند بر اساس چه داده‌ای چنین ادعایی کرده‌اند؛ یا بگویند در فلان جا فلان استاندار، فلان بخشدار، فلان مسئول دولتی چنین تخلفی را مرکب شده است که حمل بر دخالت در انتخابات شده است.زیباکلام اظهار داشت: این افراد اتهامات را به طور کلی و بدون هیچ مستندی مطرح کرده‌اند، بنابراین فکر می‌کنم هیچکس این حرف‌ها راجدی نگرفته و مردم نیز آن را به حساب تبلیغات انتخاباتی می‌گذارند. او افزود: این افراد برای جبران شکستشان در دور اول، به خاطر تبلیغات انتخاباتی و برای انتقام گرفتن از دولت چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. به عقیده من اصولگرایان به جای طرح این اتهامات باید بنشینند و کلاه خودشان را قاضی کنند در خلوت و از خودشان بپرسند چرا مردم در هفت اسفند به آنها اقبالی نشان ندادند.زیباکلام اظهار داشت: اینها به جای ارزیابی شرایط و پیدا کردن ریشه‌های شکستشان به دنبال پیدا کردن دلایلی؛ نظیر اینکه «مردم این لیست اصلا‌ح‌طلبان را نمی‌شناختند و بعدا متوجه اشتباه‌شان خواهند شد» یا اینکه «دولت در انتخابات دخالت کرده است»، بوده‌اند. این افراد به جای یک ارزیابی و تجزیه تحلیل عملکردشان در دیک دهه گذشته‌شان و پیدا کردن ریشه‌های اینکه چرا مردم به ویژه اقشار و لایه‌های تحصیلکرده و جوان جامعه به آنها اقبالی نشان نداده‌اند و نسبت به آنها بی‌اعتماد شده‌اند، دست به دامن چنین اتهاماتی شده‌اندزیبا کلام با اشاره به اظهار نظر برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه رای اصلاح‌طلبان در تهران جزیی بوده است، گفت: اینها به جای بررسی چرایی این اتفاق برای خودشان واکنش‌های این چنینی می‌دهند که در حقیقت هیچ کمکی به ارزیابی درست خودشان هم نخواهد کرد.

اصولگرایان دغدغه توسعه سیاسی ندارند

آپدیت نود 32

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس