اظهارات اخیر سیف؛ «پاس گل به حریف»

اظهارات اخیر سیف؛ «پاس گل به حریف»

به نوشته سایت پایش، در جلسه هفته گذشته دولت، برخی وزیران کابینه از اظهارات سیف که در آمریکا گفته بود «از برجام هیچ چیز عاید ایران نشده» بشدت انتقاد کرده اند. در این جلسه که در ابتدای آن روحانی رئیس جمهور حضور نداشته و توسط معاون اول رئیس جمهور اداره می شده، جهانگیری، سخنان سیف را «پاس گل به حریف» توصیف کرده است. ظریف وزیر امورخارجه نیز از اظهارات سیف انتقاد کرده و می گوید: با این همه فشار بر دولت و مخالفت هایی که در داخل با برجام می شود، ندانم کاری برخی دوستان، دستاویز حمله را به مخالفان می‌دهد. نوبخت سخنگوی دولت، بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت نیز در این جلسه بشدت از اظهارات سیف انتقاد می کنند.پس از حضور روحانی در جلسه، وی نیز می‌گوید که در ترکیه تلفنی به رئیس کل بانک مرکزی تذکر داده است. روحانی در عین حال می‌گوید که ظاهرا این سخنان با هماهنگی نهاوندیان انجام شده و از او می‌خواهد توضیح بیشتری دهد. نهاوندیان با بیان اینکه اظهارات سیف با وی هماهنگ شده و مخاطب آن جامعه سیاسی آمریکا بوده، به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اشاره می‌کند و سخنان سیف را با هدف تاثیرگذاری بر آن توصیف می‌کند. به گفته نهاوندیان، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زودتر از ایران برگزار می‌شود و مخالفان برجام در ایالات متحده با این بهانه که برجام به نفع ایران تمام شده به دنبال آن هستند تا آن را ملغی کنند. وی افزود: دولت آمریکا می‌خواهد ثابت کند که هیچ چیز اضافی به ایران نداده و توافق هسته ای به نفع آمریکا بوده تا دولت بعدی در این کشور نخواهد زیر میز بزند و آن را کنار بگذارد.

اظهارات اخیر سیف؛ «پاس گل به حریف»

به نوشته سایت پایش، در جلسه هفته گذشته دولت، برخی وزیران کابینه از اظهارات سیف که در آمریکا گفته بود «از برجام هیچ چیز عاید ایران نشده» بشدت انتقاد کرده اند. در این جلسه که در ابتدای آن روحانی رئیس جمهور حضور نداشته و توسط معاون اول رئیس جمهور اداره می شده، جهانگیری، سخنان سیف را «پاس گل به حریف» توصیف کرده است. ظریف وزیر امورخارجه نیز از اظهارات سیف انتقاد کرده و می گوید: با این همه فشار بر دولت و مخالفت هایی که در داخل با برجام می شود، ندانم کاری برخی دوستان، دستاویز حمله را به مخالفان می‌دهد. نوبخت سخنگوی دولت، بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت نیز در این جلسه بشدت از اظهارات سیف انتقاد می کنند.پس از حضور روحانی در جلسه، وی نیز می‌گوید که در ترکیه تلفنی به رئیس کل بانک مرکزی تذکر داده است. روحانی در عین حال می‌گوید که ظاهرا این سخنان با هماهنگی نهاوندیان انجام شده و از او می‌خواهد توضیح بیشتری دهد. نهاوندیان با بیان اینکه اظهارات سیف با وی هماهنگ شده و مخاطب آن جامعه سیاسی آمریکا بوده، به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اشاره می‌کند و سخنان سیف را با هدف تاثیرگذاری بر آن توصیف می‌کند. به گفته نهاوندیان، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زودتر از ایران برگزار می‌شود و مخالفان برجام در ایالات متحده با این بهانه که برجام به نفع ایران تمام شده به دنبال آن هستند تا آن را ملغی کنند. وی افزود: دولت آمریکا می‌خواهد ثابت کند که هیچ چیز اضافی به ایران نداده و توافق هسته ای به نفع آمریکا بوده تا دولت بعدی در این کشور نخواهد زیر میز بزند و آن را کنار بگذارد.

اظهارات اخیر سیف؛ «پاس گل به حریف»

پسورد نود 32

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس