اظهار نظر وزیر خارجه استرالیا درباره ایران

اظهار نظر وزیر خارجه استرالیا درباره ایران
‘جولی بیشاپ’ وزیر امور خارجه استرالیا ‘ تاکید کرد مشتاقانه در انتظار افزایش فرصت های تجاری با کشورمان پس از لغو تحریم ها است.

اظهار نظر وزیر خارجه استرالیا درباره ایران

‘جولی بیشاپ’ وزیر امور خارجه استرالیا ‘ تاکید کرد مشتاقانه در انتظار افزایش فرصت های تجاری با کشورمان پس از لغو تحریم ها است.
اظهار نظر وزیر خارجه استرالیا درباره ایران

بک لینک رنک 1

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس