اعتراضات در یونان و ترکیه علیه حضور مهاجران

اعتراضات در یونان و ترکیه علیه حضور مهاجران

در آستانه اجرای توافق اتحادیه اروپا با آنکارا برای بازگرداندن پناهجویان از یونان، ساکنان محلی در هر دو کشور دست به تظاهرات زدند.

اعتراضات در یونان و ترکیه علیه حضور مهاجران

در آستانه اجرای توافق اتحادیه اروپا با آنکارا برای بازگرداندن پناهجویان از یونان، ساکنان محلی در هر دو کشور دست به تظاهرات زدند.

اعتراضات در یونان و ترکیه علیه حضور مهاجران

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس