اعتراض ژاپنی‌ها به قانون امنیتی جدید

اعتراض ژاپنی‌ها به قانون امنیتی جدید

صدها ژاپنی به قانون امنیتی جدید این کشور اعتراض کردند.

اعتراض ژاپنی‌ها به قانون امنیتی جدید

صدها ژاپنی به قانون امنیتی جدید این کشور اعتراض کردند.

اعتراض ژاپنی‌ها به قانون امنیتی جدید

آپدیت آفلاین نود 32

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس