اعتراف مربی موقت میلان:/ بروکی: رم به طور واضح از میلان برتر است

اعتراف مربی موقت میلان:/ بروکی: رم به طور واضح از میلان برتر است
سرمربی میلان می گوید تیمش به وضوع نسبت به رم تیم ضعیف تری محسوب می شود.

اعتراف مربی موقت میلان:/ بروکی: رم به طور واضح از میلان برتر است

سرمربی میلان می گوید تیمش به وضوع نسبت به رم تیم ضعیف تری محسوب می شود.
اعتراف مربی موقت میلان:/ بروکی: رم به طور واضح از میلان برتر است

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس