افتتاح اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو در ایران

افتتاح اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو در ایران
برخلاف کشورهای پیشرفته، تجارت فروش خودرو در ایران هنوز در مرحله سنتی قرار دارد و گاه به علت وجود انحصار در فروش برندها‌، قدرت …

افتتاح اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو در ایران

برخلاف کشورهای پیشرفته، تجارت فروش خودرو در ایران هنوز در مرحله سنتی قرار دارد و گاه به علت وجود انحصار در فروش برندها‌، قدرت …
افتتاح اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو در ایران

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس