افزایش قیمت نان تکذیب شد

افزایش قیمت نان تکذیب شد
عطف به انتشار گفتگوی مشاور معاون اجرایی رییس جمهور با آن خبرگزاری و انتشار خبر افزایش قیمت نان، بدینوسیله مقتضی است نسبت به اصلاح و انتشار توضیحات و تکذیب خبر افزایش قیمت نان اقدام گردد.

افزایش قیمت نان تکذیب شد

عطف به انتشار گفتگوی مشاور معاون اجرایی رییس جمهور با آن خبرگزاری و انتشار خبر افزایش قیمت نان، بدینوسیله مقتضی است نسبت به اصلاح و انتشار توضیحات و تکذیب خبر افزایش قیمت نان اقدام گردد.
افزایش قیمت نان تکذیب شد

خرید بک لینک

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس