افزایش گدایان دخترنما در تهران

افزایش گدایان دخترنما در تهران

پدیده تگدی‌گری و گدایی از آسیب های اجتماعی است که در این معضل متکدیان اغلب با شیوه های متفاوت تگدی‌گری از ذلت و خواری گرفته تا نمایش از کارافتادگی و معلولیت با احساسات و عواطف مردمی بازی می کنند تا به مقاصد مالی خود برسند. متولیان امر نیز بر آن شده اند تا با جمع‌آوری متکدیان علاوه بر زیباسازی شهر از سوءاستفاده آنان نیز جلوگیری به عمل آورند.جمع‌آوری روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ معتاد تاکنون طرح های ضربتی بسیاری برای جمع آوری معتادان اجرایی شده است، اما پس از مدت زمان اندکی باز متکدیان به داخل شهر رخنه کرده اند. روز گذشته استاندار تهران به جمع‌آوری معتادان متجاهر در تهران اشاره و بیان کرد: برای اولین بار هماهنگی خوبی بین دستگاه‌ ها را شاهد بودیم که این هماهنگی بی‌نظیر است. در ابتدا تنها مرکز شفق با ۴۰۰ نفر ظرفیت را داشتیم، اما در حال حاضر برای نگهداری هشت هزار و ۵۰۰ معتاد ظرفیت داریم. حسین هاشمی با اعلام اینکه روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ معتاد از سطح شهر جمع ‌آوری می ‌شود، اظهار کرد: ۵۰ درصد معتادان در تهران مربوط به سایر شهرستان‌ ها هستند و اگر بتوانیم این افراد را به استان‌ ها و شهرستان‌ های خود بازگردانیم، مشکلات ما کمتر خواهد شد. در این رابطه با رئیس دادگستری استان تهران صحبت شده تا به ما کمک کند. به گزارش ایلنا،‌ او بیان کرد: درآمد برخی از این متکدیان میانگین سه تا ۲۰ میلیون تومان است و در حال حاضر بیش از هزار نفر از این افراد را جمع‌ آوری کردیم. ندادن پول به گدایان در شهر باید به یک فرهنگ تبدیل شود و مردم باید ما را در ساماندهی این متکدیان کمک و یاری دهند در برخی از بررسی‌ هایمان مشخص شد که حتی از میانمار افرادی به تهران آمدند و گدایی می کنند که حدود ۸۰ نفر از این افراد را که از میانمار آمده‌اند، جمع‌آوری کردیم.جمع آوری کودکان کار راه‌حل نیست همزمان عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در ۵۰۰ پرونده ‌ای که از کودکان کار داشته‌ ایم، در بررسی صورت گرفته در مناطق سه و یک بالغ بر ۹۰ درصد آنها خانواده داشتند و گروه سنی آنها زیر ۱۲ سال بوده است. فاطمه دانشور در مورد بحث جمع‌‌آوری متکدیان و کودکان کار اظهار کرد:‌ صحبت‌ هایی که در این زمینه صورت می گیرد بدون مطالعه است. عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: زیرساخت‌ های لازم برای ساماندهی این افراد وجود ندارد. او با بیان اینکه کودکانی را که جمع می ‌کنند کجا می‌خواهند ببرند، خاطرنشان کرد:‌ فقط جمع‌آوری راه‌حل کار نیست. سال‌هاست که در این زمینه فعالیت‌ هایی صورت گرفته، اما متکدیان از سطح شهر جمع نشده ‌اند. به گفته عضو شورای اسلامی شهر پشت سر برخی از بچه های کار باندهایی وجود دارند، اما باید بگویم این باندها کم هستند؛ بیشتر این کودکان خانواده دارند و خانواده‌ ها به دلیل مشکلات معیشتی آنها را بر سر کار می گذارند. دانشور خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم باند هستند درست نیست. او تاکید کرد: برخی از این متکدیان پاکستانی و برخی دختر نما هستند که البته گدایان دخترنما زیاد شده ‌اند. او با بیان اینکه حال فرض کنند می خواهند متکدیان را جمع‌آوری کنند، ادامه داد: بگویند آنها را کجا می ‌برند. عده ‌ای از آنها در معرض فروش قرار دارند و این برای آنها از کار بیشتر خطر دارد. دانشور در مورد بچه‌هایی هم که در معرض اجاره هستند، توضیح داد: عده‌ ای را به زور وادار به گدایی می ‌کنند. به گزارش دانشجو، او مطرح کرد: اینکه اعلام می ‌کنند برخی از متکدیان ۵/۳ میلیون درآمد دارند، غلط است و نباید این موضوع را به همه تعمیم داد. این تجویز غلطی است.

افزایش گدایان دخترنما در تهران

پدیده تگدی‌گری و گدایی از آسیب های اجتماعی است که در این معضل متکدیان اغلب با شیوه های متفاوت تگدی‌گری از ذلت و خواری گرفته تا نمایش از کارافتادگی و معلولیت با احساسات و عواطف مردمی بازی می کنند تا به مقاصد مالی خود برسند. متولیان امر نیز بر آن شده اند تا با جمع‌آوری متکدیان علاوه بر زیباسازی شهر از سوءاستفاده آنان نیز جلوگیری به عمل آورند.جمع‌آوری روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ معتاد تاکنون طرح های ضربتی بسیاری برای جمع آوری معتادان اجرایی شده است، اما پس از مدت زمان اندکی باز متکدیان به داخل شهر رخنه کرده اند. روز گذشته استاندار تهران به جمع‌آوری معتادان متجاهر در تهران اشاره و بیان کرد: برای اولین بار هماهنگی خوبی بین دستگاه‌ ها را شاهد بودیم که این هماهنگی بی‌نظیر است. در ابتدا تنها مرکز شفق با ۴۰۰ نفر ظرفیت را داشتیم، اما در حال حاضر برای نگهداری هشت هزار و ۵۰۰ معتاد ظرفیت داریم. حسین هاشمی با اعلام اینکه روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ معتاد از سطح شهر جمع ‌آوری می ‌شود، اظهار کرد: ۵۰ درصد معتادان در تهران مربوط به سایر شهرستان‌ ها هستند و اگر بتوانیم این افراد را به استان‌ ها و شهرستان‌ های خود بازگردانیم، مشکلات ما کمتر خواهد شد. در این رابطه با رئیس دادگستری استان تهران صحبت شده تا به ما کمک کند. به گزارش ایلنا،‌ او بیان کرد: درآمد برخی از این متکدیان میانگین سه تا ۲۰ میلیون تومان است و در حال حاضر بیش از هزار نفر از این افراد را جمع‌ آوری کردیم. ندادن پول به گدایان در شهر باید به یک فرهنگ تبدیل شود و مردم باید ما را در ساماندهی این متکدیان کمک و یاری دهند در برخی از بررسی‌ هایمان مشخص شد که حتی از میانمار افرادی به تهران آمدند و گدایی می کنند که حدود ۸۰ نفر از این افراد را که از میانمار آمده‌اند، جمع‌آوری کردیم.جمع آوری کودکان کار راه‌حل نیست همزمان عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در ۵۰۰ پرونده ‌ای که از کودکان کار داشته‌ ایم، در بررسی صورت گرفته در مناطق سه و یک بالغ بر ۹۰ درصد آنها خانواده داشتند و گروه سنی آنها زیر ۱۲ سال بوده است. فاطمه دانشور در مورد بحث جمع‌‌آوری متکدیان و کودکان کار اظهار کرد:‌ صحبت‌ هایی که در این زمینه صورت می گیرد بدون مطالعه است. عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: زیرساخت‌ های لازم برای ساماندهی این افراد وجود ندارد. او با بیان اینکه کودکانی را که جمع می ‌کنند کجا می‌خواهند ببرند، خاطرنشان کرد:‌ فقط جمع‌آوری راه‌حل کار نیست. سال‌هاست که در این زمینه فعالیت‌ هایی صورت گرفته، اما متکدیان از سطح شهر جمع نشده ‌اند. به گفته عضو شورای اسلامی شهر پشت سر برخی از بچه های کار باندهایی وجود دارند، اما باید بگویم این باندها کم هستند؛ بیشتر این کودکان خانواده دارند و خانواده‌ ها به دلیل مشکلات معیشتی آنها را بر سر کار می گذارند. دانشور خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم باند هستند درست نیست. او تاکید کرد: برخی از این متکدیان پاکستانی و برخی دختر نما هستند که البته گدایان دخترنما زیاد شده ‌اند. او با بیان اینکه حال فرض کنند می خواهند متکدیان را جمع‌آوری کنند، ادامه داد: بگویند آنها را کجا می ‌برند. عده ‌ای از آنها در معرض فروش قرار دارند و این برای آنها از کار بیشتر خطر دارد. دانشور در مورد بچه‌هایی هم که در معرض اجاره هستند، توضیح داد: عده‌ ای را به زور وادار به گدایی می ‌کنند. به گزارش دانشجو، او مطرح کرد: اینکه اعلام می ‌کنند برخی از متکدیان ۵/۳ میلیون درآمد دارند، غلط است و نباید این موضوع را به همه تعمیم داد. این تجویز غلطی است.

افزایش گدایان دخترنما در تهران

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس