افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن

افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن

تعداد معاملات مسكن در فروردين امسال نسبت به اسفند ۹۴اما كاهش ۵۵درصدي را تجربه كرده است. متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در تهران ۳ميليون و ۹۱۹هزار تومان بوده كه در مقايسه با فروردين‌ماه سال گذشته ۴.۳درصد رشد داشته اما نسبت به اسفندماه گذشته كاهش ۷.۱درصدي را نشان مي‌دهد. در اين‌ماه از ميان مناطق ۲۲‌گانه تهران بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده حدود ۸.۵ميليون تومان و متعلق به منطقه يك و كمترين آن با حدود ۲ميليون تومان به منطقه ۱۸اختصاص دارد. در اولين‌ماه سال‌جاري شاخص كرايه مسكن اجاري در تهران حدود ۹.۸درصد و در كل مناطق شهري نزديك به ۱۱.۱درصد رشد دارد.با توجه به افزايش حجم معاملات و متوسط قيمت هرمتر خانه نسبت به فروردين سال قبل، بانك مركزي اينگونه تحليل كرده كه هرچند در فروردين‌ماه سال‌جاري حجم معاملات مطابق روال همه‌ساله و تحت‌تأثير تعطيلات نوروز با كاهش محسوسي نسبت به اسفندماه مواجه شده، اما با اين حال رشد معاملات در مقايسه با‌ ماه مشابه سال قبل حكايت از تداوم رونق معاملات حاكم شده بر بازار مسكن از ابتداي زمستان سال گذشته دارد. بنابراين بعد از اينكه بانك مركزي در سال گذشته پيش‌بيني كرد كه تحولات در فضاي اقتصادي كشور و همچنين افزايش تسهيلات اعطايي بانك‌ها در حوزه مسكن مي‌تواند موجب رونق در اين بخش شود، نخستين پيش‌بيني آن در سال‌جاري نيز حاكي از تدوام رونق در بازار معاملات مسكن است.

افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن

تعداد معاملات مسكن در فروردين امسال نسبت به اسفند ۹۴اما كاهش ۵۵درصدي را تجربه كرده است. متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در تهران ۳ميليون و ۹۱۹هزار تومان بوده كه در مقايسه با فروردين‌ماه سال گذشته ۴.۳درصد رشد داشته اما نسبت به اسفندماه گذشته كاهش ۷.۱درصدي را نشان مي‌دهد. در اين‌ماه از ميان مناطق ۲۲‌گانه تهران بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده حدود ۸.۵ميليون تومان و متعلق به منطقه يك و كمترين آن با حدود ۲ميليون تومان به منطقه ۱۸اختصاص دارد. در اولين‌ماه سال‌جاري شاخص كرايه مسكن اجاري در تهران حدود ۹.۸درصد و در كل مناطق شهري نزديك به ۱۱.۱درصد رشد دارد.با توجه به افزايش حجم معاملات و متوسط قيمت هرمتر خانه نسبت به فروردين سال قبل، بانك مركزي اينگونه تحليل كرده كه هرچند در فروردين‌ماه سال‌جاري حجم معاملات مطابق روال همه‌ساله و تحت‌تأثير تعطيلات نوروز با كاهش محسوسي نسبت به اسفندماه مواجه شده، اما با اين حال رشد معاملات در مقايسه با‌ ماه مشابه سال قبل حكايت از تداوم رونق معاملات حاكم شده بر بازار مسكن از ابتداي زمستان سال گذشته دارد. بنابراين بعد از اينكه بانك مركزي در سال گذشته پيش‌بيني كرد كه تحولات در فضاي اقتصادي كشور و همچنين افزايش تسهيلات اعطايي بانك‌ها در حوزه مسكن مي‌تواند موجب رونق در اين بخش شود، نخستين پيش‌بيني آن در سال‌جاري نيز حاكي از تدوام رونق در بازار معاملات مسكن است.

افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس