اقدام عجیب بانک‌ها در پرداخت سود جذاب

اقدام عجیب بانک‌ها در پرداخت سود جذاب
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: علیرغم پیش‌دستی بانک‌ها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره، سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص پیشنهاد می‌شود.

اقدام عجیب بانک‌ها در پرداخت سود جذاب

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: علیرغم پیش‌دستی بانک‌ها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره، سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص پیشنهاد می‌شود.
اقدام عجیب بانک‌ها در پرداخت سود جذاب

استخدام آموزش و پرورش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس