امروز نفس بازارها در سینه حبس می شود

امروز نفس بازارها در سینه حبس می شود
بریتانیایی‌ها امروز در همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا به پای صندوق‌هایی می‌روند که تاریخ ساز خواهند بود. نه فقط مردم بریتانیا …

امروز نفس بازارها در سینه حبس می شود

بریتانیایی‌ها امروز در همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا به پای صندوق‌هایی می‌روند که تاریخ ساز خواهند بود. نه فقط مردم بریتانیا …
امروز نفس بازارها در سینه حبس می شود

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس