امکان توافق بین لاریجانی وعارف وجود دارد

امکان توافق بین لاریجانی وعارف وجود دارد

حمید گرمابی اظهار کرد: از آن جایی که مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند، مهمترین اولویت مجلس دهم را رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی و کمک به دولت در جهت اشتغال و رونق اقتصادی می‌دانم.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در کدام کمیسیون مشغول به فعالیت خواهید شد؟ تصریح کرد: با توجه به تحصیلات و تخصصی که دارم فعالیت در کمسیون صنعت و معدن یا انرژی را ترجیح می‌دهم.او در خصوص امکان توافق بین آقایان عارف و لاریجانی عنوان کرد: به اعتقاد بنده امکان توافق بین این دو بزرگوار وجود دارد، چراکه هر دو نفر علاوه بر توان اجرایی و مقبولیت عامه، از نخبگان سیاسی اهل منطق هستند، علیرغم همه این موارد بر این باورم با توجه به پیام تغییر در انتخابات، دکتر عارف گزینه محتمل ریاست مجلس است. گرمابی ادامه داد: اگر به انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۴ نگاه کنیم پیام تغییر به خوبی ملموس است، نتیجه انتخابات ۹۴ هم حاکی از تغییر ۷۵ درصدی مجلس بود و این امر موید آن است که باید به خواست اکثریت مردم پاسخ مثبت داد.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم شورای اسلامی در رابطه با رفتارهای دوگانه برخی از نمایندگان در خصوص انتخاب رئیس مجلس تصریح کرد: نمایندگان باید بر اصول اولیه پایبند بمانند و به پیمانی که با مردم بستند متعهد باشند، چرا که اگر صداقت و شفافیت را در مراحل ابتدایی زیر پا بگذارند پایه مناسبی برای تداوم فعالیت‌ها نخواهد بود، اما امیدوارم تعداد این نمایندگان اندک باشد.او با بیان اینکه فراکسیون امید خواهان تعامل با دولت است، ادامه داد: مجلس دهم باید اصل نظارت را به طور تمام و کمال انجام دهد و به خاطر منافع ملی با دولت تعامل داشته باشد و از آن جایی که در حال حاضر شرایط اقتصادی مطلوب نیست، تنها با تعامل می‌توان این گونه مشکلات را حل کرد، البته این تعامل به معنای همراهی بی چون و چرا با دولت نیست، بلکه نظارت باید در حد کمال اعمال شود.گرمابی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیازمند تعامل مجلس با دولت هستیم تا مشکلات مرتفع شود، چرا که مشکلات اقتصادی فعلی در شأن ملت ما نیست و امروزه مباحث اقتصادی در منطقه و جهان یکی از مولفه‌های قدرت است که باید در این خصوص در دنیا مانور دهیم.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم با بیان اینکه تعامل بین مجلس و دولت در دوران پسابرجام ضروری است، ادامه داد: امیدواریم در دوران پسابرجام شاهد تعامل بین مجلس و دولت به دور از هر گونه جنجال باشیم تا کشور از این شرایط اقتصادی خارج شود، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و به رونق اقتصادی برسیم.او در خصوص حملات برخی از منتقدان دولت به برجام عنوان کرد: چنین رفتارهایی مناسب نیست، چرا که همگی در یک کشتی هستیم، و امیدواریم این چنین رفتارهایی به دور از تفکر را در مجلس دهم شاهد نباشیم بلکه دلسوزانه به فکر آینده کشور باشیم. گرمابی با تاکید بر اینکه نباید منافع کشور را فدای منافع شخصی کرد، افزود: برخی توجه ندارند که برجام جزء سیاست‌های کلان نظام بود و کل نظام آن را پذیرفت و این اقدام به نفع کشور و نظام بود حال باید با همگرایی و همبستگی هر چه بیشتر از این امر در راستای منافع کشور و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

امکان توافق بین لاریجانی وعارف وجود دارد

حمید گرمابی اظهار کرد: از آن جایی که مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند، مهمترین اولویت مجلس دهم را رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی و کمک به دولت در جهت اشتغال و رونق اقتصادی می‌دانم.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در کدام کمیسیون مشغول به فعالیت خواهید شد؟ تصریح کرد: با توجه به تحصیلات و تخصصی که دارم فعالیت در کمسیون صنعت و معدن یا انرژی را ترجیح می‌دهم.او در خصوص امکان توافق بین آقایان عارف و لاریجانی عنوان کرد: به اعتقاد بنده امکان توافق بین این دو بزرگوار وجود دارد، چراکه هر دو نفر علاوه بر توان اجرایی و مقبولیت عامه، از نخبگان سیاسی اهل منطق هستند، علیرغم همه این موارد بر این باورم با توجه به پیام تغییر در انتخابات، دکتر عارف گزینه محتمل ریاست مجلس است. گرمابی ادامه داد: اگر به انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۴ نگاه کنیم پیام تغییر به خوبی ملموس است، نتیجه انتخابات ۹۴ هم حاکی از تغییر ۷۵ درصدی مجلس بود و این امر موید آن است که باید به خواست اکثریت مردم پاسخ مثبت داد.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم شورای اسلامی در رابطه با رفتارهای دوگانه برخی از نمایندگان در خصوص انتخاب رئیس مجلس تصریح کرد: نمایندگان باید بر اصول اولیه پایبند بمانند و به پیمانی که با مردم بستند متعهد باشند، چرا که اگر صداقت و شفافیت را در مراحل ابتدایی زیر پا بگذارند پایه مناسبی برای تداوم فعالیت‌ها نخواهد بود، اما امیدوارم تعداد این نمایندگان اندک باشد.او با بیان اینکه فراکسیون امید خواهان تعامل با دولت است، ادامه داد: مجلس دهم باید اصل نظارت را به طور تمام و کمال انجام دهد و به خاطر منافع ملی با دولت تعامل داشته باشد و از آن جایی که در حال حاضر شرایط اقتصادی مطلوب نیست، تنها با تعامل می‌توان این گونه مشکلات را حل کرد، البته این تعامل به معنای همراهی بی چون و چرا با دولت نیست، بلکه نظارت باید در حد کمال اعمال شود.گرمابی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیازمند تعامل مجلس با دولت هستیم تا مشکلات مرتفع شود، چرا که مشکلات اقتصادی فعلی در شأن ملت ما نیست و امروزه مباحث اقتصادی در منطقه و جهان یکی از مولفه‌های قدرت است که باید در این خصوص در دنیا مانور دهیم.نماینده مردم نیشابور در مجلس دهم با بیان اینکه تعامل بین مجلس و دولت در دوران پسابرجام ضروری است، ادامه داد: امیدواریم در دوران پسابرجام شاهد تعامل بین مجلس و دولت به دور از هر گونه جنجال باشیم تا کشور از این شرایط اقتصادی خارج شود، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و به رونق اقتصادی برسیم.او در خصوص حملات برخی از منتقدان دولت به برجام عنوان کرد: چنین رفتارهایی مناسب نیست، چرا که همگی در یک کشتی هستیم، و امیدواریم این چنین رفتارهایی به دور از تفکر را در مجلس دهم شاهد نباشیم بلکه دلسوزانه به فکر آینده کشور باشیم. گرمابی با تاکید بر اینکه نباید منافع کشور را فدای منافع شخصی کرد، افزود: برخی توجه ندارند که برجام جزء سیاست‌های کلان نظام بود و کل نظام آن را پذیرفت و این اقدام به نفع کشور و نظام بود حال باید با همگرایی و همبستگی هر چه بیشتر از این امر در راستای منافع کشور و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

امکان توافق بین لاریجانی وعارف وجود دارد

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس